UP.02.1.1.08 uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

NATJEČAJ: UP.02.1.1.08 UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE  ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT

FOND: Europski socijalni fond

Rok za prijavu: 31.12.2019.

KORISNICI: Organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, ustanova upisana u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Komponenta 1 – Aktivnosti povećanja dostupnosti besplatnih športskih aktivnosti za djecu i mlade u dobi do 29 godina u riziku od socijalne isključenosti:

 • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost)
 • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta
 • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti
 • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti.

Komponenta 2 – Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju:

 • aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
 • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (obvezna aktivnost)
 • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju (obvezna aktivnost)
 • izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja
 • osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti)
 • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost.

 

LINK : https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ukljucivanje-djece-i-mladih-u-riziku-od-socijalne-iskljucenosti-te-osoba-s-invaliditetom-i-djece-s-teskocama-u-razvoju-u-zajednicu-kroz-sport/

 

Slične objave