O nama

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA djeluje sa svrhom gospodarskog razvitka i stvaranja poduzetničke klime te promoviranja gradskih potencijala u cilju daljnjeg rasta i razvitka. Osnivač Agencije je Grad Makarska, a Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Makarska razvojna agencija MARA upisana je u Jedinstveni registar poduzetničke infrasturkture RH (JRPI).

Vizija agencije je postati vodeća institucija za razvoj grada Makarske koja respektira sustav neovisan o političkoj situaciji i trenutačnim kretanjima te koja je prepoznata kao učinkovita od strane svih dionika u zajednici.

Misija djelovanja Agencije jest aktivno djelovanje na privlačenju sredstava iz domaćih i EU fondova u suradnji s gospodarskim subjektima, javnim institucijama i ostalim dionicima.

U agenciji su zaposlene tri osobe: ravnateljica i dva stručna suradnika.

Djelatnosti Agencije su slijedeće:

 • poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnoga društva grada Makarske,
 • sudjelovanje u razvojnim projektima i programima financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava,
 • priprema i provedba razvojnih programa i projekata grada Makarske financiranih iz sredstava EU fondova,
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja grada Makarske,
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnoga društva s područja grada Makarske,
 • poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstva,
 • razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta,
 • promocija gospodarstva i turizma grada Makarske,
 • izrada strateško-planske razvojne dokumentacije,
 • komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata,
 • organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor,
 • informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora,
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava,
 • privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija,
 • pomoć Gradu Makarska i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu sa županijskom i nacionalnim razvojnim strategijama i priprema prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja,
 • razvoj projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Tijela Agencije su:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednika i četiri člana.

Upravno vijeće JU Makarska razvojna agencija MARA:

 1. Marina Puharić, predsjednik
 2. Gordana Muhtić, član
 3. Svjetlana Bilić, član
 4. Jurica Klarić, član
 5. Matko Buljan, član
Skip to content