POZIV za velike projekte

NATJEČAJ: POZIV za velike projekte

FOND: Financijski mehanizmi Europskog gospodarskog prostora

ROK: Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga – prijava je dvostupanjska:

 • Predaja projektnog sažetka: 11. svibnja 2020. godine u podne (hrvatsko vrijeme)
 • Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 17. kolovoza 2020 (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)

Svaki prijavitelj može dostaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv. Ista organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera

Iznos financijske podrške: od 90.000 € do 150.000 €

Najviša stopa financiranja: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 24 – 36 mjeseci

Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta,
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina,
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
 • Okoliš i klimatske promjene.

i čiji će društveni utjecaj i organizacijski razvoj podržani sredstvima ovog Poziva doprinijeti najmanje jednom od očekivanih učinaka Programa u Hrvatskoj:

 • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
 • Povećana podrška ljudskim pravima;
 • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman;

Podrška koja se pruža putem ovog Poziva usmjerena je na izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta hrvatskih OCD-a koje dijele zajedničke vrijednosti kako bi mogle odgovoriti na određeni društveni problem na sustavan i strateški način. To će se postići financiranjem projekata koji odgovaraju na prioritetna tematska područja Programa, a osmišljeni su tako da ih logika projekta i način upravljanja vode prema postizanju društvenog utjecaja.  Stoga je ovaj Poziv namijenjen onim OCD-ima koje imaju dostatno razvijene upravljačke procese i sposobnost razvoja složenih, višegodišnjih projektnih intervencija, kroz obuhvatan pristup  određenom društvenom problemu ili potrebama određene ciljane skupine, s fokusom na ostvarenje društvenog utjecaja. U fazi razvoja projekta, fokus na društveni utjecaj znači da se u obzir uzima složenost čimbenika koji utječu na rješenje određenog društvenog problema ili učinaka građanskog djelovanja.

Poziv različitim mjerama i aktivnostima doprinosi posebnim nacionalnim izazovima

 • Jačanje kapacitete i održivosti sektora civilnog društva;
 • Povećati doseg na nerazvijena i deprivirana područja te na ranjive i marginalizirane ciljane skupine;
 • Osnaživanje i društveno uključivanje ranjivih skupina, uključujući Rome;
 • Promocija inicijativa koje jačaju interkulturni dijalog, s posebnim naglaskom na nacionalne manjine i
 • Promocija inicijativa usmjerenih na međugeneracijsku suradnju.

 

Sve informacije, tekst poziva, upute za prijavitelje kao i obavijest o informativnim radionicama dostupni su na: http://acfcroatia.hr/poziv-za-velike-projekte/.

 

Slične objave

Skip to content