Korisni linkovi

EUROPA
Internet stranica baze podataka EUROPA sadrži brojne informacije o Europskoj uniji – politikama, aktivnostima te općenito životu u EU. Pristup je besplatan.

EUROPEANA
Bibliotekarski projekt Europske unije koji na jednom mjestu omogućava pristup povijesti, umjetnosti, književnosti, filmu i glazbi europskog kontinenta. Realizacija projekta započela je 2006. godine i baza za sada raspolaže s oko dva milijuna digitalnih materijala vezanih uz europsku kulturu nastalu u posljednjih 2000 godina. Do 2010. godine ta bi se brojka trebala utrostručiti. Pristup je besplatan.

EUROSTAT
Stranica na kojoj se nalaze baze podataka vezane uz gospodarstvo, trgovinu, zaposlenost, obrazovanje, zaštitu okoliša, energetiku i svakodnevni život. Podaci su prikupljeni jednakim postupanjem u nacionalnim uredima za statistiku zemalja članica, dani su usporedno, a često se uspoređuju i s podacima o Japanu i SAD-u. Pristup je besplatan.

ECLAS
Sustav knjižnice Komisije EU. Katalog s bibliografskim jedinicama, publikacije i dokumentacija EU, međuvladinih i međudržavnih organizacija, diplomske, magistarske i doktorske radnje na temu europskih integracija. Pristup besplatan.

EURHISTAR
Povijesni arhiv EZ-a, povijesni podaci i dokumenti o EU. Pristup besplatan.

CORDIS
Informacijska služba o istraživanjima i razvoju zajednice. Pristup besplatan.

EIROnline
Europski opservatorij za industrijske odnose. Podaci o sindikatima i ostalim strukovnim i poslovnim udrugama. Pristup besplatan.

EMIRE
Zakoni o zapošljavanju i industrijski odnosi u državama članicama Unije. Pristup besplatan.

EURODICAUTOM
Rječnik objašnjenih znanstvenih i tehničkih pojmova, kratica i fraza vezanih uz telekomunikacije, elektrotehniku, zaštitu okoliša, medicinu, statistiku, ekonomiju i financiju. Namijenjena je prvenstveno prevoditeljima i istraživačima. Pristup besplatan.

IDEA
Elektronički direktorij europskih institucija. Imenik djelatnika svih europskih institucija i agencija. Pristup besplatan.

MISSOC
Sustav socijalne zaštite u državama EU. Novosti i trendovi u socijalnoj zaštiti. Pristup besplatan.

MAD
Uvjeti pristupa (carinske i necarinske prepreke) tržištima pojedinih zemalja. Pristup besplatan.

PROSOMA
Pomoć pri primjeni inovacija u poduzećima koja traže nova tehnološka i informatička rješenja za poslovanje. Multimedijalne prezentacije novih izuma, tehnoloških i programskih rješenja, kontakt adrese i slično.

NACIONALNI LINKOVI

Institucije

Poduzetnički inkubatori i poduzetnički centri

Financijske ustanove

Zapošljavanje

Mediji i informacije iz gospodarstva

Udruženja i ostali korisni linkovi

POTICAJI, PROGRAMI, STRATEGIJE

Nacionalni

PROGRAMI

STRATEGIJE I PLANOVI

Međunarodni

Skip to content