Tip operacije 7.4.1. ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

NATJEČAJ: TIP OPERACIJE 7.4.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

FOND: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

ROK: Od 2.8.2018. do 14.9.2018.
KORISNICI: Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Udruge i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, Lokalne akcijske grupe, Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • građenje ili rekonstrukcija objekata: a) dječjih vrtića; b) zajedničkih vatrogasnih domova; c) lokalne infrastrukture (društveni domovi, dječja igrališta, planinarski domovi, sportske građevine, biciklističke staze, javne zelene površine, pješačke staze i drugo)
  • kupnja opreme za gore navedene objekte te kupnja ili razvoj računalnih programa
  • troškovi stručnjaka i konzultanata vezani za pripremu dokumentacije za natječaj
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije povezane s građenjem ili rekonstrukcijom objekata

LINK: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-7-4-1/

Slične objave