Kulturna/prirodna baština i turizam

Razvoj bogate kulturne i prirodne baština grada Makarske i planine Biokovo jedno su od područja djelovanja MARE. Kulturna i prirodna baština Makarske prepoznata je kao vrijednost koja je zaštićena prostorno-planskom dokumentacijom te pozitivnim propisima i zakonima Republike Hrvatske, a  usvajanjem Plana razvoja kulturnog turizma Grada Makarske 2016.-2020. definiran je daljnji smjer razvoja kulturnog turizma uvažavajući pri tom kako kulturnu tako i prirodnu baštinu. U suradnji sa Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Splitu, referirajući se na strateško-plansku i prostornu dokumentaciju, MARA planira i priprema projekte iz područja kulturne baštine. Planina Biokovo zbog svojih iznimnih posebnosti i obilježja predstavlja prirodno bogatstvo od izuzetne važnosti za nacionalni i regionalni nivou zbog čeka je proglašena Parkom prirode, koji se prostire na površini od 19.330 ha od čega je udio grada Makarske u ukupnoj površini 13,40 % što uz postojanje prirodnih resursa na području Grada Makarske implicira interes MARE za pripremu i provedbu projekata iz područja prirodne baštine.

Informacije se mogu zatražiti putem telefona, elektronske pošte ili u izravnom razgovoru uz prethodnu najavu/potvrdu termina.

Skip to content