Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije

NATJEČAJ: OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE

DONATOR: Švicarsko-hrvatski fond suradnje

Rok za prijavu: Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. rujna 2018.
Ukoliko preostane financijskih sredstava, prijavitelji će moći svoje projektne prijedloge podnositi unutar sljedeća dva roka: 10. prosinca 2019. i 11. ožujka 2019.

KORISNICI:  Udruge

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • provedba programa izobrazbe za održivi razvoj namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola koji uključuju participativne i interaktivne metode: debate, rad u skupinama, rad u paru, korištenje multimedije, brainstorming, dramske metode, iskustvene vježbe i sl.
  • uključivanje djece i mladih u odgojno-obrazovne volonterske aktivnosti, odnosno volonterske aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.
  • jačanje stručnih kapaciteta organizacija prijavitelja i partnera koje provode obrazovanje za održivi razvoj: izrada i provedba edukativnih radionica i seminara o održivom razvoju, organizacija studijskih posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i inozemstvu.
  • razvoj i provedba programa radionica za roditelje, učenike i druge skupine.
  • izrada edukativnih materijala.
  • javne/stručne rasprave.
  • podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja.

 

LINK: https://udruge.gov.hr/vijesti/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-osnazivanje-doprinosa-organizacija-civilnoga-drustva-obrazovanju-za-odrzivi-razvoj-za-unaprjedjenje-ekonomske-i-socijalne-kohezije/4769

 

Slične objave