Civilno društvo

Organizacije civilnog društva važan su segment djelovanja lokalne zajednice koje unapređuju društveno-socijalni život grada. Makarska razvojna agencija MARA svjesna je važnosti civilnoga sektora s kojim njeguje dobru suradnju. MARA gradskim udrugama na dnevnoj bazi pruža usluge savjetovanja i tehničke pomoći u razradi projektnih ideja, pripremi, upravljanju i provedbi svojih projekata. Upravo s ciljem što kvalitetnijeg razvoja civilnog društva na području Grada Makarske, MARA je u novim prostorijama otvorila Centar za razvoj civilnog društva, u kojem sve lokalne udruge imaju besplatne usluge našeg stručnog tima.

Informacije se mogu zatražiti putem telefona, elektronske pošte ili u izravnom razgovoru uz prethodnu najavu/potvrdu termina.

Skip to content