J A V N I  N A T J E Č A J za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019.

NATJEČAJ:  J A V N I   N A T J E Č A J za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019.

FOND: MINISTARSTVO TURIZMA

ROK:  Javni natječaj otvoren je do 07.ožujka 2019.godine.

KORISNICI:

-strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14i 70/17) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje projekata u 2019. godini, usmjerenih na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

-seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za djelatnice/ike i članice/ove udruga

-radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Javnog natječaja

LINK: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

 

Slične objave

Skip to content