Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

NATJEČAJ: Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

FOND: Ministarstvo hrvatskih branitelja

 

ROK: Rok za dostavu prijava: 1. ožujka 2019. godine

 

KORISNICI: Prijavitelji moraju:

 • biti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta
 • biti udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Prihvatljive aktivnosti u projektima

 • radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša)
 • zapošljavanje
 • socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)
 • provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije
 • medicinska rehabilitacija
 • umjetničko-scenski nastupi i uradci
 • stvaralačke kreativne radionice
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi
 • izdavačke djelatnosti
 • razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)
 • i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

 

LINK: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

 

 

Slične objave

Skip to content