JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAČANJA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA 2018.- 2021.

NATJEČAJ:  JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAČANJA PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA 2018.- 2021.

FOND: Splitsko-dalmatinska  županija

ROK: Rok za podnošenje prijave je 01. svibnja 2019. godine.

KORISNICI:

Korisnici sredstava potpore mogu biti:

 

za Mjeru 1: poduzetničke potporne institucije: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno- tehnološki parkovi i centri kompetencije, osim onih kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Splitsko-dalmatinska županija

 

za Mjeru 2: poduzetničke potporne institucije: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno- tehnološki parkovi i centri kompetencije, osim onih kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Splitsko-dalmatinska županija,  kao i  strukovne i druge udruge, visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:  Mjera 1.

 

Aktivnost 1

 

1)  za troškove doprinosa iz i na plaće zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija:

 

1.1) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV. skupine indeksa razvijenosti najviše do 20.000,00 kn po djelatniku, odnosno najviše do 60.000,00 kn po pojedinom Korisniku potpore.

1.2) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII skupine indeksa razvijenosti najviše do 10.000,00 kn po djelatniku, odnosno najviše do 30.000,00 kn po pojedinom Korisniku potpore.

 

Aktivnost 2

2) za troškove nastale kao posljedica provođenja projekata/aktivnosti namijenjenih unaprjeđenju razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva:

 

2.1) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV. skupine indeksa razvijenosti najviše do 40.000,00 kn prihvatljivih troškova,

2.2) sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII. skupine indeksa razvijenosti najviše do 20.000,00 kn prihvatljivih troškova.

Najviši ukupno odobreni iznos potpore za Mjeru 1. (Aktivnost 1 + 2) za poduzetničku potpornu instituciju može iznositi: – sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave I. do IV skupine indeksa razvijenosti najviše do 100.000,00 kn prihvatljivih troškova po pojedinom Korisniku potpore, – sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave V. do XIII. skupine indeksa razvijenosti najviše do 50.000,00 kn prihvatljivih troškova po pojedinom Korisniku potpore.

 

Mjera 2.:

 

1) za troškove organizacije međunarodnih konferencija i stručnih skupova na temu suvremenih tehnologija najviše do 50.000,00 kn prihvatljivih troškova po konferenciji.

 

Podnositelj se može prijaviti samo na jednu od Mjera po objavi ovog Javnog poziva.  Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Javnog poziva su troškovi koji su nastali u tekućoj godini za koju je Javni poziv raspisan.

 

LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/16428/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-za-provedbu-programa-jacanja-poduzetnickih-kompetencija-2018-2021

 

Slične objave

Skip to content