Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

  • NATJEČAJ: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • FOND: Europski socijalni fond
  • ROK: 12.2019.
  • KORISNICI:

Prihvatljivi prijavitelji:
dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
– jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljivi partneri:
dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja
– jedinica lokalne samouprave.

  • AKTIVNOSTI PROJEKTA:

pružanje usluge produljenog boravka
– pružanje usluge poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada
– jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama
– unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa
– razvoj posebnih programa
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom i administracija.

Slične objave