Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

  • NATJEČAJ: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1
  • FOND: Europski socijalni fond
  • ROK: Od 30.03.2018. do 31.12.2020.
  • KORISNICI:
  1. udruge i zadruge koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
  2. ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
  3. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Komponenta 1:
– aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– medijske kampanje
– okrugli stolovi
– otvoreni dani
– radionice, seminari i slično
– održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera
– izrada edukativnih materijala
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.
Komponenta 2:
– aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
– edukacije (radionice, seminari, treninzi)
– konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu
– okrugli stolovi
– izrada edukativnih i obrazovnih materijala
– studijska putovanja
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost.

 

 

Slične objave