Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika

NATJEČAJ: Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
FOND: Europski socijalni fond
ROK: Otvoren od 07.12.2018.do 31.12.2019.
KORISNICI: Neprofitne organizacije, Organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne (područne) samouprave

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.
Specifični ciljevi:
• Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
• Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
• Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
• Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
• Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

LINK : https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/

Slične objave