Aktivna Europska godina kulturne baštine u Makarskoj, pod motom HERITAGE AND TECHNOLOGY

Proportion
Categories: Novosti

2018. godina proglašena je Europskom godinom kulturne baštine. Cijele godine organizirale su se aktivnosti, projekti i inicijative na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem informiranja, educiranja i poticanja interesa šire javnosti za kulturnom baštinom te poticanjem aktivnog uključivanja građana u što veći broj događanja.
Kulturna baština odraz je bogatstva i raznolikosti naše kulture i povijesti radi čega je trebamo proučavati, čuvati, njegovati. Međutim, kulturna baština nije samo naslijeđe prošlosti, već jedna od ključnih odgojno-obrazovnih vrijednosti i temelja za nove naraštaje. Ona gradi osjećaj pripadnosti, poštovanja kod djece i mladih, osnažuje društvo u cjelini, stvara prostor za napredak i nove vrijednosti.
Kulturna baština u Makarskoj
Kulturna baština Makarske očituje se u kulturno-društvenom životu njenih građana, lokalitetima od posebnog značaja, kulturi života i rada, tradicijskim običajima… Proučavajući kulturnu baštinu grada Makarske, promišljajući o njoj kao razvojnom potencijalu koji otvara mogućnosti doprinosa održivom razvoju, pokrenuli smo brojne inicijative, ali i konkretne projekte u Europskoj godini kulturne baštine, u suradnji sa ključnim dionicima Gradom Makarska, Turističkom zajednicom Grada Makarske, Gradskim muzejom Grada Makarske, Gradskom galerijom Antuna Gojaka, Gradskim muzejom Franjevačkim samostanom B. D. M. na nebo uznesene, Župom Sv. Marka i ostalim dionicima.
Pod motom HERITAGE AND TECHNOLOGY želimo predstaviti kulturnu baštinu grada Makarske, odnosno projekte kulturne baštine koje smo pokrenuli ili na kojima radimo, na suvremen i inovativan način s ciljem njene što kvalitetnije prezentacije i interpretacije.

HERITAGE AND TECHNOLOGY – Kotišina

Projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj Revitalizacije kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina, nositelja Grada Makarske integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osigurava ne samo zaštitu i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom već doprinosi održivom razvoju na lokalnoj razini. Isti obuhvaća sadržajno i tematski povezana ulaganja koja utječu na razvoj zaseoka Kotišina, a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno-gospodarskom razvoju, čineći ga pri tom turističkim odredištem. Projekt obuhvaća obnovu Velikoga Kaštela (17.st), koji se nalazi u Botaničkom vrtu Kotišina, u procjepu dvije odlučne litice koje se spretno koriste za njegovu konstrukciju; grobljanske crkvice Sv. Martina iz druge polovice 14. st., koja je izuzetna za arhitekturu Makarske, jer predstavlja jedinu gradnju s djelomično sačuvanim, netaknutim srednjovjekovnim dijelovima te Crkvu sv. Ante, čija je gradnja trajala od 1891. do 1901., ispred koje će se implentirati pozornica u prirodi. Lokaliteti Crkve Sv. Martina i Velikog Kaštela prethodno su arheološki istraženi od strane Gradskog muzeja Makarska, kao jedna od ključnih, polazišnih aktivnosti.
Uz obnovu vrijedne baštine projekt obuhvaća uspostavu biciklističke staze, sustav signalizacije, organizaciju dvije nove turističke ture u zaselak Kotišina te najatraktivniju aktivnost – uspostavu suvremenog Interpretacijskog centra Veliki Kaštel.
Jedan od četiri cilja Europske godine kulturne baštine odnosi se na cilj: „Inovacije: znanost za baštinu: koristiti istraživanje, inovacije, znanost i tehnologiju za bolje očuvanje i prezentiranje baštine“, što se upravo očituje kroz element uspostave Interpretacijskog centra Veliki Kaštel.
Prvi susret s Velikim Kaštelom u nesvakidašnjem kontrastu pejzaža istodobno je dramatičan i nadrealan, jer simbioza njegove arhitekture i okoliša daje naslutiti sve zaboravljene priče suvremenih tematika koje ovaj lokalitet može ispričati. Isti će na kreativan i inovativan način prezentirati arheologiju, botaniku, etnologiju, nematerijalnu baštinu, kulturu života i rada Kotišine. Interpretacijski centar svojim će stalnim postavom te realizacijom godišnjeg programa aktivnosti obrađivati teme koje adresiraju interese značajnog broja posjetitelja različitog interesa, uzrasta, sklonosti. Posjetitelji se pomoću suvremenih multimedijalnih rješenja upoznaju s kulturnom i prirodnom baštinom Kotišine, promatrajući interakciju kulture i prirode, osobito kroz koncept etnobotanike. Postav se kroz čitav prostor na neinvazivan način bavi temama arheologije, biljnim vrstama, pčelarstvom, mirisima Biokova, metodom bojanja vune i sl. Multimedijalne tehnike omogućuju posjetitelju da uči o simbiozi biljnog i životinjskog sustava, kretanju životinja u prirodi, promjenama godišnjih doba biokovskog podneblja i još mnogo toga što pridonosi razumijevanju utjecaja čovjeka na ekosustave. Usvojena znanja dalje će se reproducirati i definirati u lokalnim sredinama posjetitelja te tako biti u službi promocije održivog razvoja i odgovornog turizma.

HERITAGE AND TECHNOLOGY Palača Tonoli

Pod istim motom HERITAGE AND TECHNOLOGY provodi se i projekt Centra za posjetitelje koji se implementira u Palači Tonoli, podignutoj u 18. st. upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture, koji će prezentirati javno dostupne prirodne i kulturne atrakcije. Inicijator ovog projekta je Turistička zajednica grada Makarske, nositelj Grad Makarska, a isti je dobio potporu Ministarstva kulturne. Cilj je razviti inovativan Centar na svjetskoj razini koji služi kao poligon za prezentaciju svih resursa Makarske i njenog okruženja. Jedna od osnovnih funkcija Centra je upravljanje sadržajima, formiranje i praćenje turističkih podataka i informacija putem multimedijalnih sadržaja i mobilne aplikacije koja se koristi za izgradnju lokalnog sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima.
Globalizacija informacija, otvorena inovacija, bolji pristup podacima i suradnja lokalnih dionika u oblikovanju informacija omogućuju razvoj novih, inovativnih i jedinstvenih oblika komuniciranja, prilagođavajući se specifičnim zahtjevima određenog tržišta. Implementacija ovakvog Centra s najsuvremenijim rješenjima informiranja turista na ekskluzivnoj lokaciji u povijesnoj Palači Tonoli za svakog posjetitelja Makarske bit će polazišna baza. Osim svoje informativne i prezentacijske svrhe, Centar će putem multimedijalnih efekata interpretirati fenomen snage makarske bure.
Osim implementacije Centra u prizemlju, uz potporu Ministarstva kulture izrađena je cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za Palaču Tonoli – arhitektonski snimak, konzervatorske smjernice, glavni projekt rekonstrukcije, što je jako važno za njen daljnji razvoj.

Ostali projekti kulturne baštine

Usvajanjem Plana razvoja kulturnog turizma grada Makarske 2015.-2020. ozbiljno se pristupilo pripremi i provedbi kulturno-turističkih projekata definiranih Planom, s ciljem diverzifikacije i selekcije ponude te razvoja specijaliziranih autentičnih turističkih proizvoda.
Tako je razvijena Tematska staza Tragom Antuna Gojaka – ruta posvećena makarskom najstarijem i najpoznatijem slikaru. Osim postavljanja panoa, info tabli, biciklističkog odmorišta i komunalne opreme, stara gradska jezgra valorizirana je postavljanjem informativnih tabli koje prepoznavanju ozračja i mjesta koja su nadahnula slikara na stvaranje djela u kojima je bilježio navike i način života svojih sugrađana. I ovaj projekt upotpunjen je multimedijalnim sadržajem u vidu QR kodova koji vode na stranice Gradske galerije Antuna Gojaka i pružaju informacije o slikaru i njegovim djelima.
Važan doprinos očituje se i kod projekta Malakološkog muzeja. Za projekt Malakološkog muzeja nositelja Samostana Blažene Djevice Marije na nebo uznesene, apliciran u sklopu nacionalnih natječaja te je osigurano 590.000,00 kuna bespovratnih sredstava za njegovu realizaciju, a za projekt Adaptacija Gradske knjižnice 600.000,00 kuna nositelja Grada Makarska. Inače, ukupno za projekte kulturne baštine ostvareno je 14.612.500,00 kuna.

Zaključno, u Europskoj godini kulturne baštine realizirane su brojne aktivnosti te pokrenuti inovativni projekti. Integracijom svih navedenih projekata i aktivnosti ostvaruju se preduvjeti za razvoj selektivnih vrsta turizma temeljenih na kulturnoj baštini, odnosno kulturnog turizma temeljenog na načelima odgovornog turizma. Upravo stoga, potrebno je uložiti dodatne napore u edukaciju svih ciljanih skupina, kako lokalnog stanovništva, tako i turista o važnosti očuvanja ne samo kulturne baštine već i okruženja u kojem se ona nalazi, u kojem je nastajala i u kojem je ostala očuvana. Jer upravo je ovaj jedinstveni prostor kao i baština – ostavština za sve buduće generacije koje dolaze.

 

 

Lidija Vukadin Vranješ

Slične objave