Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina

Proportion
Categories: Naši projekti
  • Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina“ (12.508.313,68 kn)
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Aplikacija i upravljanje projektom
  • Kulturna baština, održivi razvoj, kulturni turizam

STATUS: U provedbi

Projekt „Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina“, nositelja Grada Makarske, financiran u okviru Poziva KK.06.1.1.01 „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ ukupne vrijednosti 14.715.743,08 kn, sa iznosom bespovratnih sredstava od 12.508.313,68 kuna provodi se temeljem zacrtanog plana aktivnosti i Plana nabave. JU Makarska razvojna agencija MARA tako provodi aktivnosti administracije i upravljanja projektom, sukladno Ugovoru između Grada Makarska i JU MARA. U lipnju i srpnju su u potpunosti završeni građevinski radovi na objektima: Veliki Kaštel, Crkva Sv. Martina, Crkvi Sv. Ante i tri odmorišta/vidikovca s opremom.

Osim projektnih aktivnosti sukladno Planu nabave, u suradnji sa Gradom Makarska realizirane su i sljedeće aktivnosti:

Predstavljen projekt “Stopa sv. Martina”

Kulturni projekt „Stopa sv. Martina“ svečano je predstavljen u dvorani Arte, 8. studenoga.

Svečanom ozračju ovog događaja kojim je predstavljen projekt “Stopa sv. Martina” glazbenom notom pridonijeli su dr. sc. Lidija Bajuk i Folklorni ansambl Tempet.

Prva misa u obnovljenoj crkvici nakon 57 godina služio nadbiskup mons. Marin Barišić

Na blagdan sv. Martina u netom obnovljenoj srednjovjekovnoj crkvici koja je posvećena ovom svecu 11. studenoga u 11 sati oglasilo se zvono pred blagoslov i početak prve svečane svete mise koju je predvodio splitsko- makarski nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić.

Slične objave

Skip to content