Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine Parka prirode Biokovo

Proportion
Categories: Naši projekti
  • ”Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine Parka prirode Biokovo” (32.041.753,44 KN)
  • Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a
  • partneri u projektu
  • prirodna baština, održivi razvoj

STATUS: U provedbi

JU MARA partner je u projektu „Novi Adrion-Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“. Ukupna vrijednost projekta je 34.183.407,30 HRK, od čega Europski fond za regionalni razvoj (EFRD) sufinancira 27.235.490,42 HRK, odnosno 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 32.041.753,44 HRK, u obliku bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode (šifra Projekta KK.06.1.2.01).

U sklopu Projekta, MARA će biti nositelj aktivnosti u vrijednosti 943.300,00 kn + PDV dok bespovratna sredstva iznose 880.000,00 kn, a odnose se na: Multimedijalno educiranje posjetitelja na način da preuzima: definiranje stručnih podataka i tehničkih specifikacija za potrebnu nabavu opreme te preuzimanje brige o njenom korištenju iste, organizaciju i koordinaciju aktivnosti te provedbu odgovarajućih postupaka nabave za nabavu vanjskih i unutarnjih ekrana za potrebe provođenja ove aktivnosti, izvještavanje projektnog tima JU PP Biokovo o napredovanju aktivnosti.

Osim navedenog, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija MARA u iznosu od 84.897,00 kn.

Odobrena bespovratna sredstva odnose se na ukupne prihvatljive troškove EU projekta koje je Agencija, kao partner na projektu, dužna osigurati iz vlastitih izvora za aktivnost koju provodi na projektu, odnosno za multimedijalno educiranje posjetitelja kroz nabavu i postavljanje 8 indoor i 8 outdoor ekrana osjetljivih na dodir. Ukupna vrijednost aktivnosti Agencije iznosi 943.300,00 kn + PDV od čega je vlastito učešće u iznosu od 141.495,00 kn. S obzirom kako se EU projekt provodi na području Grada Makarske, koji je razvrstan u VIII. Skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti, udio u sufinanciranju učešća Agencije iz sredstava Fonda iznosi 60% ukupnog vlastitog učešća. Stoga je dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava Fonda – maksimalan iznos. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova s ciljem pomoći općinama, gradovima, županijama i pravnim osobama u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i ustanovama čiji su osnivači općine, gradovi i županije, u povećanju korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Slične objave

Skip to content