ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ‘ZVONCE ZA OBITELJ JE NAJBOLJI PRIJATELJ’

Proportion
Categories: Novosti

U siječnju 2019. godine DV „Biokovsko zvonce“ – Makarska započeo je s provedbom projekta „ZVONCE za obitelj je najbolji prijatelj!“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 4.390.530,16 kn u 100 % iznosu. Partner na projektu bio je Grad Makarska.

Cilj projekta je bio unapređenje kvalitete postojećih i uvođenje novih usluga DV „Biokovsko zvonce“ prilagođenih potrebama djece i roditelja, radi usklađivanja poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Projektom je u ustanovu uveden produljeni i smjenski rad vrtića, a unaprijeđene su i postojeće usluge s naglaskom na program s djecom s razvojnim odstupanjima, Montessori program te sportski program.

Projektne aktivnosti obuhvatile su 6 vrtića i 14 vrtićkih skupina, odnosno ukupno 184 djece, a zaposleno je 11 djelatnika: 9 odgojiteljica, kuharica, domaćica, edukator – rehabilitator i logoped. Poseban naglas zaslužuje osnaživanje stručnog rada vrtića koji se očituje kroz unapređenje posebnih programa rada s djecom s razvojnim odstupanjima.

Edukativni programi koje su pohađale te uspješno završile odgojiteljice i stručne suradnice njih 19 čime su značajno poboljšane njihove profesionalne kompetencije.

Kroz edukacije stečena su nova znanja u primjeni novih znanstvenih spoznaja za cjelovitu razvojnu procjenu djece rane i predškolske dobi, posebno kod evidentiranja poteškoća na planu komunikacije, socijalizacije te govornog i jezičnog razvoja kao i usporedbu djece urednog razvoja s obilježjima djece s razvojnim odstupanjima. Stručni suradnici ovim edukacijama stekli su dodatne kompetencije čime su se unaprijedile usluge koje nudi ustanova, podigla se i kvaliteta rada čitavog projekta.

U sklopu projekta nabavljena je i nova terapijska oprema, odnosno najsuvremeniji digitalni logopedski set koji je namijenjen rehabilitaciji slušanja i govora.

Osim, unapređenje rada s djecom sa razvojnim odstupanjima te prilagodbi rada ustanove kroz smjenski i produljeni rad, projekt je omogućio opremanje svih vrtićkih skupina novim namještajem, didaktičkom opremom i terapijskim pomagalima, a uz to dodatno su opremljene kuhinja i praonica u centralnom vrtiću Ciciban, za što je ukupno izdvojeno oko 600.000,00 kuna.

Od 10 zahtjeva za nadoknadom sredstava do sad je poslano 9 ukupne vrijednosti 3.700.000 kn te je ostalo poslati još jedan zahtjev za nadoknadom sredstava čime je projekt završen.

Napravljena je i evaluacija projekta i roditelji su izrazito zadovoljni uvođenjem produljenog boravka i smjenskog. Smjenski boravak je održiv i s njim se nastavlja u idućoj pedagoškoj godini.

Na završnoj konferenciji u hotelu Osejava Anela Židić, ravnateljica DV Biokovsko zvonce, se zahvalila svima koji su bili dio projekta, a kojemu je koordinator i administrator Jurica Klarić, i što je realizacija prošla bez problema, kao i Gradu Makarska kao partneru na projektu i potpori u realizaciji projekta.

Uz pomoć makarske razvojne agencije (MARA) vrtić se prijavio za nastavak projekta te se očekuju nova sredstva.

 

Slične objave

Skip to content