U tijeku provedba projekta Sanacija krovišta palače Tonoli

Proportion
Categories: Novosti

JU MARA je u 2019. prijavila projekt Sanacija krovišta palače Tonoli, nositelja Grada Makarske na javni poziv Ministarstva kulture Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. Temeljem poziva projektu je odobreno 100.000,00 kuna. Podsjetimo, prošle godine iz istog poziva osigurano je 62.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju koja je bila temeljni preduvjet sanacije krovišta.

Palača Tonoli građena je polovinom XVIII. stoljeća i registrirana je kao spomenik kulture, upisana u Registar spomenika kulture RH pod brojem Z-4868.
Sanacijom krovišta obnavlja se vrijedna kulturna baština Grada Makarske i osiguravaju bolji uvjeti za kvalitetniji rad i funkcioniranje Gradskog muzeja Grada Makarske.

 

Fotografija: Duje Antonini

Preuzeto sa: https://makarska-danas.com/foto-radovi-na-baroknoj-palaci-tonoli/?fbclid=IwAR0VhWM5R0w1E_mg6mtZDP0TeoeGvFxq1UsXxvRp3ZKxfl5RpbSvz9U2hwc

Slične objave

Skip to content