Gradsko društvo Crvenog križa: OGLAS za prijem u radni odnos u projektu “Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto”

Proportion
Categories: Novosti

Makarska razvojna agencija – MARA je za nositelja projekta Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Makarska pripremila projektnu prijavu projekta “Na zdravlje – stavi zdravlje na prvo mjesto!”. Projektni partneri su Centar za pokret i Makarska dijabetička udruga.

Projekt je prijavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ s iznosom 489.320,00 kn, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt planira brojne aktivnosti informiranja građana o preventivnim pregledima i važnosti očuvanja zdravlja općenito na području Makarskog primorja, ali i same preglede građana.

U svrhu kvalitetnog upravljanja projektom, nositelj projekta Gradsko društvo Crvenog križa Makarska objavilo je Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto Stručnog koordinatora Elementa 1 i Voditelja projekta.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx, a mi ga donosimo niže u tekstu!

 

 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Makarska na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.04.0015 Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. “Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto” od 21. listopada 2019. godine, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Makarska, raspisuje

 

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto”

na radno mjesto:

Stručni koordinator Elementa 1 i Voditelj projekta

“Na zdravlje! – stavi zdravlje na prvo mjesto” (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Opis poslova

 • koordinacija radnom skupinom, vođenje i održavanje sastanaka
 • planiranje i organizacija projektnih aktivnosti
 • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
 • koordinacija fokus grupom za izradu medijskog plana javne kampanje,
 • provedba javne kampanje projekta,
 • provedba projektnih aktivnosti Elementa 1
 • komuniciranje sa dionicima projekta i posredničkim tijelima
 • planiranje i organizacija svih projektnih aktivnosti
 • edukacija i informiranje o projektu
 • priprema i organizacija sastanaka projektnog tima
 • priprema Zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • prikupljanje podataka i obrada
 • praćenje financijske strukture projekta i financijskih transakcija
 • administriranje na dnevnoj bazi
 • rad u timu radi dogovora, samostalnost u izvedbi
 • priprema i provedba aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • promocija projekta u medijima
 • provedba promotivnih aktivnosti
 • kontrola rada projektnog tima
 • osiguravanje projektnih pokazatelja
 • sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja
 • praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe
 • provedba svih projektnih elemenata
 • ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta

 

 

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1.veljače 2020. godine do 31.siječnja 2021. godine.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računalu,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Prednost imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završeno stručno usavršavanje iz pripreme i provedbe EU projekata,
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,

 

 

Uz pisanu molbu/prijavu na oglas za prijem u radni odnos Voditelja koordinatora u Crvenom križu Makarska  potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (Europass),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 2 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • potvrdu o pohađanju ili završetku stručnog usavršavanja iz pripreme i provedbe EU projekata,
 • potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata,
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te elektroničku poštu.
Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Razmatrat će se samo one prijave koje sadrže sve dokumente navedene u oglasu.

Prijave na Oglas dostavljaju se u roku 10 (deset) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 27.siječnja 2020. godine, osobno na adresu:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križ Makarska
Kačićev trg 11.
21300 Makarska

s naznakom “Prijava na oglas za Stručnog koordinatora Elementa 1 i Voditelja projekta „Na zdravlje – stavi zdravlje na prvo mjesto“ – NE OTVARATI ”
Uvid u projekt “Na zdravlje – stavi zdravlje na prvo mjesto” može se obaviti od 20. do 24. siječnja od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama ureda Gradskog društva Crvenog križa Makarska na navedenoj adresi.

 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križ Makarska zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava biti će obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Ravnatelj HCK GDM

Gloryan Grabner

Slične objave

Skip to content