Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

NATJEČAJ: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

 FOND: Ministarstvo  hrvatskih branitelja

ROK: Rok za dostavu prijava: 1. ožujka 2019. godine

 

KORISNICI: Prijavitelji moraju:

 • biti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta
 • biti udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Prihvatljive aktivnosti u projektima 

 • izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata
 • izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)
 • edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata
 • organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjima školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija
 • aktivno sudjelovanje udruga u radu međunarodnih veteranskih i drugih udruženja i u radu međunarodnih konferencija
 • suradnja s udrugama iz drugih zemalja
 • multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat
 • i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata

 

 

 

LINK: https://branitelji.gov.hr/vijesti/javni-natjecaji-za-udruge-2258/2258

 

Slične objave

Skip to content