Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini

  • NATJEČAJ: Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini
  • FOND: Hrvatska turistička zajednica
  • ROK: 31. 1. 2018.
  • KORISNICI:
  1. pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
  2. OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
  3. ustanove
  4. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

  • AKTIVNOSTI PROJEKTA: Hrvatska turistička zajednica objavila je Javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od devet milijuna kuna s ciljem unaprjeđenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljena su tri javna poziva: za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima za što je ukupno osigurano pet milijuna kuna , za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za što su osigurana dva milijuna kuna te za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija za što je osiguran iznos potpore od dva milijuna kuna.
  • LINK: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018

 

 

Slične objave

Skip to content