Prijavite se na edukativni program EU ŠKOLA – priprema i provedba EU projekata

Proportion
Categories: Arhiva, Novosti

Prijavite se na edukativni program

EU ŠKOLA – priprema i provedba EU projekata

 

U organizaciji Makarske razvojne agencije MARA i projektnog partnera Grada Makarska, a u suradnji sa CEDRA-om (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj) Split, u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva, koji se sufinancira sredstvima Splitsko-dalmatinske županije od 4. do 6. studenog 2019. održat će se EU škola!

Program je namijenjen svima koji se žele upoznati s mogućnostima i načinom kako pripremiti i provesti projekte financirane iz EU fondova: predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na kojima se svladavaju metode koje su potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na natječaj i u konačnici za ostvarivanje bespovratnih sredstava.

Praktični dio odnosi se na rad na konkretnom projektu s polaznicima na njihovim projektnim idejama.

Polaznici programa, dobit će uvjerenje o završenom programu.

Mjesto održavanja edukacije ovisi o broju polaznika, te će se naknadno obavijestiti polaznike.

Prijava putem e-maila: centar@mara-makarska.hr (navesti: ime, prezime, e-mail, kontakt broj).

 

 

PROGRAM:

 

  • 4.11.2019. (ponedjeljak) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

UVOD – Mogućnosti sufinanciranja projekata

EU strateški okvir

EU natječaji – pretraživanje, pregled

Primjeri natječaja za bespovratna sredstva; Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje

 

 

  • 5.11.2019. (utorak) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

PROJEKT I OSNOVE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Projektna ideja: Od ideje do projekta; Analiza i planiranje

Metodologija pripreme projekta: Detaljniji opisi aktivnosti; Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente; Plan aktivnosti – Gantogram; Planiranje resursa; Metode određivanja troškova; Planiranje proračuna projekta; Relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme

Provedba i upravljanje projektom: Uloge u projektnom timu; Uloga voditelja projekta; Upravljanje troškovima; Upravljanje vremenom; Upravljanje komunikacijama; Upravljanje dionicima

 

 

  • 6.11.2019. (srijeda) od 16,30 do 20,00 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

PRAKTIČNI RAD

Zadatak: Priprema projektne ideje za prijavu projekta

 

 

 

Voditelji edukacije:

  • Marin Urlić,oec., 15 godina radnog iskustva u projektnom radu od čega 5 godina na EU projektima. Iskustvo rada na EU projektima je stekao kao volonter u provedbi aktivnosti i radionica na ESF i Erasmus+ projektima, a kasnije je radio kao Projekt manager uspješno provedenih ESF projekata Društveno-poduzetnički mozaik i Spartak-Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost te kao voditelj dva Erasmus+ projekta. Trenutno radi kao Projekt manager na međunarodnom Interreg projektu Taskforcome i kao koordinator partnera na provedbi projekta LPZ. Iskustvo predavača je stekao kroz održavanje radionica i edukacija kroz mnoge projekte na teme: EU financiranje, ESF projekti, Društveno poduzetništvo, Mogućnosti poduzetništva za nezaposlene osobe, te kao predavač u visokoj školi Aspira Split na temu „Voditelj projekata EU fondova“.

 

  • Dora Vitez, mag.ing.agr., predavala je u Visokoj školi ASPIRA Split na programu cjeloživotnog obrazovanja „Voditelj projekata EU fondova“. O EU fondovima je u rujnu 2019. godine predavala kao vanjski stručnjak na projektu „KULTajmo u Šibeniku!: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnosti u kulturi“ čiji je nositelj Muzej grada Šibenika. Također je od srpnja 2018. do svibnja 2019. održala niz radionica na području Splitsko-dalmatinske županije na teme „Mogućnosti razvoja i plasmana tradicionalnih i/ili inovativnih agro-turističkih proizvoda i usluga dodatne vrijednosti” te “Mogućnosti financiranja poljoprivrednih i agro-turističkih projekata za OPG i MSP kroz bespovratna sredstva” te je na navedenom projektu radila kao Projekt menadžer.

 

  • Ante Bošnjak, mag.oec., predavao je u Visokoj školi ASPIRA Split na programu cjeloživotnog obrazovanja „Voditelj projekata EU fondova“. O EU fondovima je u rujnu 2019. godine predavao kao vanjski stručnjak na projektu „KULTajmo u Šibeniku!: Razvoj civilnog sektora kroz aktivnosti u kulturi“ čiji je nositelj Muzej grada Šibenika. Također je u svibnju 2019. godine predavao na „Programu obuke trenera za radionice upravljanja kućnim budžetom“ u Gradskom društvu Crvenog križa Split.

Slične objave

Skip to content