Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

FOND: Ministarstvo turizma i sporta

ROK: 5.veljače 2022.

Ministarstvo turizma i sporta danas je raspisalo Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini.

Sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2022.

Cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „HRVATSKA PLIVA“ 2022.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnera u provedbi programa, a prihvatljivi partneri su:

– udruge – članice Hrvatskog plivačkog saveza;

– udruge – članice Hrvatskog paraplivačkog saveza;

– ostale udruge iz sustava sporta;

– ustanove iz sustava sporta;

– odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnove škole i srednje škole)

Programi koji se mogu sufinancirati su:

– koji se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom „Hrvatska pliva“, Hrvatskog plivačkog saveza u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Više informacija: https://mint.gov.hr/…/objavljeni-natjecaji-za…/22864

 

Slične objave

Skip to content