Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

NATJEČAJ: Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih
natjecanja u 2019. godini
FOND: Središnji državni ured za šport
ROK: Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport, odnosno od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

KORISNICI: Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Prema ciljevima Natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj), Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) sufinancirat će športske programe po sljedećim programskim područjima:

• Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;
• Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima;
• Poticanje programa obuke neplivača;
• Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija.

LINK: http://sdus.hr/natjecaji/poticanje-sportsko-rekreativnih-aktivnosti/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini-1/

Slične objave

Skip to content