MRRFEU: Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidenije koronavirusa

Proportion
Categories: Novosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je ukupno 63 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjene zaštiti svih korisnika na koje bi se novonastale okolnosti mogle negativno odraziti.

 

Dio mjera odnosi se na financijske instrumente koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

·         Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.

·         Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite s 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 % -0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.

·         Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.

 

Osim mjera koje se odnose na financijske instrumente, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je i sljedeće mjere:

  • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
  • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

 

Uz to uspostavlja se novi financijski instrument:

  • „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Slične objave