Još jedan projekt Europe za građane – EASE (10.080 EURA)

Proportion
Categories: Novosti

 

EASE – Education Against Social Exclusion and Euroscepticism naziv je novog projekta u sklopu programa Europa za građane na kojem je JU Makarska razvojna agencija MARA projektni partner.

Nositelj projekta je Comune di Nocera Inferiore iz Italije. Projekt se bavi pitanjima vezanima za obrazovanje kao ključnim područjem te borbom protiv diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva. U provedbu projektnih aktivnosti uključit će se lokalna samouprava, škole, organizacije civilnoga društva i vrtići od strane oba partnera. Poseban naglasak stavlja se na razvijanje obrazovanja u kojima je civilno društvo posebno aktivno. Za provedbu projekta odobren je iznos od 10.080 Eura.

Prva aktivnost obuhvaća identifikaciju dionika i njihovih aktivnosti, nadalje definiranje aktivnosti sudionika i njihovo uključivanje u projekt te u konačnici održavanje stručne konferencije sa popratnim događajima. S učenicima škola sudionici projekta pripremit će rad koji će biti predstavljen na konferenciji. Konferencija će se održati u travnju 2019., a uključivat će gradonačelnike dvaju gradova, 4 studenta/učenika, predstavnike udruga, 3 ravnatelja škola, 1 sveučilišnog profesora sociologije.

Inače, ovo je već drugi projekt iz programa Europa za građane na kojem je JU Makarska razvojna agencija MARA projektni partner u kojeg ćemo uključiti škole i organizacije civilnog društva kao i priliku stjecanja međunarodnog iskustva za mlade.

Slične objave