Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018.

  • NATJEČAJ: Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018.
  • FOND: Splitsko-dalmatinska županija
  • ROK: 07. travnja 2018. godine
  • KORISNICI: jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA: sufinanciranje sljedećih aktivnosti:
  • izradu projektne dokumentacije:
  1. tehničke projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13 i 65/17) i Zakonu o gradnji (NN153/13 i 20/17), odnosno primjenom Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17);
  2. studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.);
  3. pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih fondova (fond za razvoj turizma i sl.) te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova;
  4. izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

Slične objave

Skip to content