Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa poticanja organizacija turističkih manifestacija i projekata od interesa za splitsko – dalmatinsku županiju za 2018. godinu

 • NATJEČAJ: Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa poticanja organizacija turističkih manifestacija i projekata od interesa za splitsko – dalmatinsku županiju za 2018. godinu
 • FOND: Splitsko-dalmatinska županija
 • ROK: 01. studenog 2018. godine
 • KORISNICI: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, javne ustanove, obrti i trgovačka društva sa područja Splitsko-dalmatinske županije
 • AKTIVNOSTI PROJEKTA: sufinanciranje slijedećih aktivnosti: – Manifestacije / projekti kojim se stječe dodana vrijednost u destinaciji;
  – Projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja
  kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, aktivni turizam,
  IT i znanstveni turizam).
  – Potpore manifestacijama kojima su motiv dolaska u destinaciju;
  – Međunarodna događanja – međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv
  dolaska najmanje 5.000 posjetitelja.
 • LINK: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-na-podnosenje-zahtjeva-za-bespovratna-sredstva-iz-programa-poticanja-organizacija-turistickih-manifestacija-i-projekata-od-interesa-za-sdz-za-2018-otvoreni-tip-natjecaja

Slične objave

Skip to content