6. 1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

  • NATJEČAJ: 6. 1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
  • FOND: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
  • ROK: 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati
  • KORISNICI:

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba:
– obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
– trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja

  • AKTIVNOSTI PROJEKTA:

– kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
– kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
– kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Slične objave

Skip to content