311.300,00 kn za turističke projekte, manifestacije i potpore za samozapošljavanje

Proportion
Categories: Novosti

Makarska razvojna agencija MARA tijekom mjeseci veljače, ožujka i travnja aktivno je radila na pripremi i prijavi više projekata za naše korisnike kojima su stigle i pozitivne odluke o financiranju.

Čak 165.000,00 kuna odobreno je za 3 korisnika kao potpore za samozapošljavanje koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla. Razvojna agencija MARA pružila je usluge izrade poslovnih planova temeljem kojih se potpore dodjeljuju te pružila tehničku pomoć oko osnivanja i pokretanja poslovanja. Pojedinačno su dodijeljeni iznosi od 55.000,00 kuna.

Iz Programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2019.g., pripremljena su i odobrena tri turistička projekta i to: Uprizorenje pomorske bitke kod Makarske u iznosu od 20.000,00 kn, 25. Regata hrvatskih mornara u iznosu od 10.000,00 kn te projekt Interpretacija i prezentacija Malakološkog muzeja u Makarskoj u iznosu od 40.000,00 kn.

Na Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, odobrena su sva tri prijavljena projektna prijedloga i to: Šumoteka – u iznosu od 8.000,00 kn, Krafting – Makarski kraft Festival u iznosu od 10.000,00, Makarska Jazz Festival u iznosu od 5.000,00 kn, kojem je dodatno od Splitsko-dalmatinske županije iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ odobreno 4.000,00 kn.

Osim navedenog pripremljen je te na koncu odobren projekt Turističke valorizacije crkvice Sv. Roka u Podgori iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ sa iznosom od 35.000,00 kn.

Osim navedenog iz Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata dva korisnika dobila su potpore u iznosu od 10.000,00 kuna, a temeljem Javnog Natječaja za financiranje projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za SDŽ za 2019. godinu – za akciju „Think Blue“ (akcija čišćenja makarske luke) u iznosu od 4.300,00 kn.

Dijelimo sreću sa našim korisnicima, a pogotovo smo ponosni na činjenicu kako imamo priliku sudjelovati u kreiranju i razvoju dobrih ideja te važnih projekata na području Grada Makarske koji doprinose razvoju turizma, poduzetništva i civilnog društva, ali i drugih područja kroz brojne projekte koje provodimo i pripremamo za naše korisnike!

Slične objave