Sredstva županije za projekt „Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva“

Proportion
Categories: Novosti

Makarskoj razvojnoj agenciji MARA i partneru Gradu Makarska dodijeljena su sredstva Splitsko-dalmatinske županije za projekt “Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva” (pilot projekt) u iznosu od 30.000,00 kuna iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija. Centar će se, obzirom se radi o pilot projektu, u suradnji sa Gradom Makarska i Splitsko-dalmatinskom županijom organizirati na razdoblje od 6 mjeseci na adresi Hrpina 1. Radi se o prostoru koji se do sada koristio u svrhu Info centra za mlade, od 30 m2. Međutim, osiguravanjem sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt osnivanja Kluba za zapošljavanje, Mara uskoro u ovim prostorima pokreće i Klub. Kako se radi o multifunkcionalnom prostoru koji se nalazi u samom centru grada, s obzirom na potrebe poduzetnika i organizacija civilnoga društva s područja grada, Makarska razvojna agencija MARA, uz Klub za zapošljavanje osniva i Centar za razvoj poduzetništva. Svrha Centra je pružanje usluga poduzetnicima i poduzetnicima početnicima, s naglaskom na mikro i male poduzetnike. Glavne aktivnosti Centra bit će savjetovanje, informiranje, priprema poslovnih planova, priprema EU projekata, organizacija edukativnih aktivnosti, umrežavanje i sl. Program edukativnih aktivnosti odnosi se na cjelogodišnje aktivnosti rada sa poduzetnicima kroz tri različita, međutim međusobno povezana programa: Mala poduzetnička akademija, Robotika i EU akademija.

Slične objave