Za programe kulturno-umjetničkog amaterizma Gradskoj glazbi 25.000,00, FA Tempetu 12.000,00 kuna

Proportion
Categories: Novosti

Kao i svake godine, na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu kojeg raspisuje Ministarstvo kulture, Makarska razvojna agencija MARA pomaže lokalnim udrugama prijaviti svoje projekte. Slijedom ovogodišnje pripreme i prijave na Javni poziv za programe kulturno-umjetničkog amaterizma, odobrena su  sredstva za krovne dvije kulturne udruge u Makarskoj, Gradsku glazbu Makarska i Folklorni ansambl TEMPET. Za programe u 2021. godini zasada je odobreno 2.355.800,00 kuna za 211 programa.

Gradska glazba Makarska kao naš dugogodišnji korisnik, ali i dugogodišnji korisnik sredstava Ministarstva kulture, u okviru programa osigurala je sredstva u iznosu od 25.000,00 kn za nabavku puhačkih instrumenata s kojim će se obnoviti  glazbeni fundus naše najstarije udruge.

Folklornom ansamblu TEMPET su u okviru programa kulturnog – umjetničkog amaterizma osigurana sredstva u iznosu od 12.000,00 kn za provedbu projekta „Radionice tradicijske voklane glazbe i plesa… pivanje je moja razanoda!“ Organizacija i provedba dvodnevnih vokalno-plesnih radionica s tematikom tradicijske glazbe i baštine uključuje prijenos  specifičnih znanja i vještina koji su od važnosti za oblikovanje lokalnog identiteta. Radionice tradicijske vokalne glazbe fokusirat će se na vokalne glazbene tradicije dinarskog i jadranskog etnografskog areala koje se isprepleću upravo na makarskom području.

Odluka o financiranju nalazi se ovdje: https://min-kulture.gov.hr/financiranje/odobreni-programi-u-2021-godini/kulturno-umjetnicki-amaterizam-pregled-sa-stanjem-9-4-2021/20784

Čestitamo našim kulturnjacima na dobivenim potporama!

 

Slične objave

Skip to content