Plan za održivi energetski razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Makarske na javnom predstavljanju

Proportion
Categories: Novosti

Kako bi se na razini grada što više ublažile klimatske promjene, na način da se ukupna emisija CO2 smanji za 55%, SECAP donosi 20 mjera ublažavanja koje će se provesti do 2030. godine.

 

Grad Makarska i Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, u suradnji s tvrtkom SENSUM d.o.o. a uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izradili su Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) koji je trenutno u postupku savjetovanja s javnošću. Javno predstavljanje plana održat će se u srijedu, 14. prosinca u hotelu Biokovo, s početkom u 18,00 sati.

Plan je definirano 20 mjera prilagodbe na klimatske promjene koje uključuju: edukaciju građana, izgradnju mini i mikro akumulacija za navodnjavanje, razvoj zelene infrastrukture i povećanje održive lokalne poljoprivrede, povećanje broja sigurnih točaka u slučajevima toplinskih valova, daljnji razvoj sustava vodoopskrbe, sustav obrane od bujičnih poplava, korištenje kišnice i desalinizacija kao dodatni izvori vode, racionalno korištenje vode, poticanje vansezonskog turizma (sportsko-rekreativni, gasto-eno), jačanje kapaciteta protupožarne zaštite, plan integralnog upravljanja obalnim područjem, poticanje inovacija u području ribarstva i akvakulture i dr.

Mjere koje donosi SECAP u Makarskoj se već djelomično provode, međutim u razdoblju do 2030. predviđa se snažnija i opsežnija primjena obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. Prije svega, ugradnja fotonaponskih sustava, energetska obnovu javnih, komercijalnih i stambenih zgrada, modernizacija javne rasvjete, elektrifikacija voznog parka u vlasništvu Grada i gradskih poduzeća, te poticanje nemotoriziranog prometa i e-mobilnosti privatnih vozila.

SECAP-a se odnosi i na prilagodbu na sve prisutnije klimatske promjene. Analizom rizika i ranjivosti u SECAP-u definirani su najugroženiji sektori – turizam, zdravlje, obalni pojas, vodoopskrba, poljoprivreda i ribarstvo te razina ranjivosti i rizika od sve češćih klimatskih prijetnji kao što su toplinski valovi, suša, šumski požari i podizanje razine mora.

Mjere će provoditi Grad Makarska u partnerstvu sa javnim subjektima, privatnim poduzećima i građanima, uz pomoć svih raspoloživih izvora financiranja kao što su: proračun Grada Makarske, proračun Splitsko-dalmatinske županije, EU fondovi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Nacionalni program oporavka i obnove, Mehanizam za oporavak i otpornost i dr.

Savjetovanje s javnošću za Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Makarske otvoreno je do 25. prosinca 2022. godine, a svi zainteresirani svoje komentare mogu poslati putem internet stranice Grada Makarske na poveznici https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/631aa5ab-c8ac-4635-b439-b167f565e44a

 

Slične objave

Skip to content