Otvoren Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva te Klub za zapošljavanje

Proportion
Categories: Novosti

Kako smo već najavili, na adresi Trg Hrpina 1, 2. listopdada 2019. svečano je otvoren Klub za zapošljavanje te Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva. Gradonačelnik Jure Brkan zajedno sa ravnateljicom Makarske razvojne agencije MARA, Lidijom Vukadin Vranješ i privremenim pročelnikom županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Anđelkom Katavićem u nazočnosti predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora prigodno je otvorio ove prostorije kojima su u fokusu mladi, nezaposleni, udruge i poduzetnici.

Gradonačelnik je naglasio kako se radi o sadržajima koje su nedostajali Makarskoj, a oba projekta uspjela su se realizirati uspješnim aplikacijama na Europski socijalni fond iz kojeg je sa stopostotnim iznosom financiran Klub za zapošljavanje, te na natječaj Splitsko dalmatinske županije koja sufinancira Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva. Zahvalio se Splitsko-dalmatinskoj županiji na prepoznavanju potreba grada Makarske, te naglasio kako vjeruje u svijetlu budućnost oba projekta, uz isticanje iznimno dobre suradnje Grada i MARA-e sa Županijom i Ministarstvom.

Anđelko Katavić je istaknuo napore koje ulaže Županija u razvoj svih poduzetničkih potpornih institucija, čija uloga je itekako bitna kod pružanja stručne i tehničke pomoći poduzetnicima i poljoprivrednicima koji upravo kroz usluge koje im pružaju PPI-jevi ostvaruju bitne potpore iz EU fondova, u čemu Splitsko-dalmtinska županija itekako prednjači. Tako je u zadnjih 5 godina realizirano preko 500 projekata i kroz njih je zaposleno 1200 ljudi. To su u europskim relacijama projekti vrijednosti 10-ak milijardi eura.

Kako ističe voditeljica Makarske razvojne agencije, Lidija Vukadin Vranješ, tim MARA-e je posljednjih mjeseci pripremao sve potrebne radnje za otvorenje Kluba za zapošljavanje i Centra za razvoj poduzetništva i civilnog društva. Zahvalila se Gradu Makarska na dobroj suradnji na brojnim zajedničkim projektima kao i ustupanju prostorija u vlasništvu Grada za provedbu oba projekta te Splitsko-dalmatinskoj županiji ne samo u kontekstu financijske potpore, već prepoznavanju svih nastojanja agencije u podizanju poduzetničke klime na području Grada Makarske. Predstavljen je plan i program rada oba projekta.

Klub za zapošljavanje otvoren je u sklopu projekta EXERCITATIONE, financiranog u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 907.302,24 HRK. Projektni partneri su Udruga Ruke za bolju Makarsku  i CEDRA (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj) Split, te projektni suradnici Grad Makarska i Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića. Kako bi Klub kvalitetno funkcionirao zaposlena je i educirana voditeljica Marina Herceg. Naglasak je na povećanju konkurentnosti na tržištu rada, gdje će nezaposleni korisnici Kluba imati mogućnost stjecanja ˝mekih vještina˝ kroz određene treninge i edukacije, grupno i individualno savjetovanje, gdje će steći vještine kako se najbolje predstaviti poslodavcima kroz pisanje životopisa, otvorenih pisama i osnovnih pravila razgovora za posao. Pored navedenog pružat će se besplatni programi prekvalifikacija za nezaposlene osobe u zvanja kuhar i konobar, programi usavršavanja (recepcioner, turistički vodič, voditelj turističke poslovnice), te edukativni ciklus ˝Poslovno komuniciranje na engleskom i njemačkom jeziku˝. Pored nezaposlenih u ciljanu skupinu projekta pripadaju i učenici srednjih škola kojima će biti omogućeno profesionalno usmjeravanje kroz edukaciju ˝Donošenje odgovorne profesionalne odluke˝ i radionicu ˝Društveno poduzetništvo˝,  kao i individualnog savjetovanja za ulazak na tržište rada. Najavljeno je kako će Klub nuditi sve potrebne resurse za proces traženja zaposlenja; korištenje računala i interneta, pristup oglasima objavljen na različitim platformama, korištenje telefona u svrhu kontaktiranja poslodavca i edukativni materijal.

Za voditelja Centra za poduzetništvo i civilno društvo i zaposlen Mladen Buvinić, koji će poduzetnicima i predstavnicima gradskih udruga omogućiti da se uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije i pomoć koja im je potrebna za početak, odnosno razvoj poslovanja, kroz savjetovanje i informiranje; tehničku pomoći u razradi projektnih ideja; pripremi, upravljanju i provedbi nacionalnih EU projekata; organizaciji edukativnih programa; izrada poslovnih planova i ekonomskih studija; promocija i razvoj poduzetnika i udruge; umrežavanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora kroz razvojne projekte; izrada poslovnih planova za ostvarivanje potpore ˝Samozapošljavanja˝…

Predviđene edukativni ciklus uključuje radione ˝Mala poduzetnička akademija˝; ˝Biovrtlarenje u skladu s prirodom˝; ˝Osnove robotike˝; ˝EU akademiju˝; ˝Razvoj poduzetništva djece i mladih˝ (teme: kreativnosti, inovativnost i rizik, dobre i loše projektne ideje te Poslovni plan) i ˝Društveno poduzetništvo i turizam˝.

Nakon predstavljanja programa rada  Kluba za zapošljavanje te Centra za razvoj civilnog društva, zabavili smo se u društvu naših kolega, partnera, korisnika i prijatelja, kojima i ovim putem zahvaljujemo na dosadašnjoj dobroj suradnji i potpori u zajedničkim idejama i projektima.

 

 

 

Slične objave