Oglas za posao u sklopu projekta EXERCITATIONE – Projektni koordinator/ica – Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje

Proportion
Categories: Novosti

Oglas za posao:

Projektni koordinator/ica – Voditelj/ica Kluba za zapošljavanje

1 izvršitelj, novo zapošljavanje

U punom radnom vremenu na određeno vrijeme – do završetka projekta (15 mjeseci)

Poslodavac: Građanska inicijativa “Ruke za bolju Makarsku” (partner u projektu)

Mjesto rada: Makarska

 

 • Natječaj vrijedi od: 2.5.2019.
 • Natječaj vrijedi do: 10.5.2019.

 

Oglas se raspisuje u sklopu projekta EXERCITATIONE, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, prijavljenog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, korisnika JU Makarska razvojna agencija MARA. Projekt ima za cilj intervenirati na tržište rada kroz razvijanje i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja, osnaživanja i motiviranja pripadnika ciljane skupine za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

 

UVJETI:

 • Razina obrazovanja: VSS
 • Radno iskustvo: minimum 1 godina u struci
 • Poznavanje osnova informatike: osnove korištenja računala u Windows okruženju: Word; Excel; Power Point; Internet
 • Poznavanje poslovne komunikacije: pisane i verbalne
 • Strani jezici: engleski jezik
 • Vozački ispit B kategorije
 • Volontersko iskustvo u organizaciji civilnoga društva je prednost

 

Opis poslova: Administriranje projektom kroz komunikaciju i koordinaciju s nositeljem projekta i projektnim partnerima te ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, komunikacija s provedbenim tijelom zaduženim za praćenje provedbe projektnih aktivnosti; priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS); priprema postupaka javne nabave u skladu sa zakonom, koordinacija projektnim aktivnostima, praćenje provedbe i napredak realizacije projektnih aktivnosti, koordinacija čitavim projektnim timom, provedba elementa promidžbe i vidljivosti; provedba aktivnosti u okviru Kluba za zapošljavanje, grupni i individualni rad sa korisnicima, mentoriranje i podrška korisnicima, informiranje, povezivanje s poslodavcima, organizacija edukativnih programa, priprema promidžbeno-informativnih mjera, analiza oglasa objavljenih u tisku i na internetu, obavljanje obuke za traženje posla, komunikacija s poslodavcima,

Uz zamolbu priložiti:

 • životopis (Europass),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) ili presliku osobne iskaznice,
 • diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • dokaz o pohađanju dodatnih edukacija (komunikacijske vještine/poslovno komuniciranje/EU fondovi…),
 • dokaz o volonterskom iskustvu u udruzi,
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

 

 

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Udruzi „Ruke“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te daje privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkom poštom na e-mail adresu kandidata navedenu u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Udruzi „Ruke“, na adresi Ivana Gundulića 1 u Makarskoj. Ova privola vrijedi do opoziva.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objave oglasa, u pisanom obliku:

putem e-maila na adresu: petar@ruke.hr

ili poštom na adresu udruge:

Udruga „Ruke“

Ivana Gundulića 1

21300 Makarska

 

 

U Makarskoj, 2.5.2019.

 

Slične objave