Obavijest nezaposlenim osobama s područja Grada Makarske

Proportion
Categories: Novosti

 

JU Makarska razvojna agencija MARA u periodu od 26. ožujka 2019. do 26. rujna 2020. bila je nositelj projekta EXERCITATIONE, koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta bio je intervenirati na tržište rada kroz razvijanje i  provedbu prilagođenih programa osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja, osnaživanja i motiviranja pripadnika ciljane skupine za aktivaciju i ulazak u svijet rada. U sklopu projekta uspostavljen je Klub za zapošljavanje te smo na ostvarivanje ciljeva projekta, odnosno njegove rezultate u konačnici iznimno ponosni (http://exercitatione.mara-makarska.hr/2020/10/06/iznimni-rezultati-eu-projekta-u-mara-i-zaposlenje-pronaslo-36-nezaposlenih-osoba/).

Unatoč činjenici kako je projekt završio, JU Makarska razvojna agencija MARA kao i uspostavljeni Klub za zapošljavanje i dalje pružaju usluge nezaposlenim osobama s područja Grada Makarske.

Stoga obavještavamo sve dosadašnje kao i zainteresirane buduće korisnike da nam se obrate s ciljem ostvarivanja usluga Kluba:

  • individualnih savjetovanja,
  • mentoriranja i podrške,
  • korištenja računala i interneta kao i pomoći prilikom pretraživanja objavljenih oglasa,
  • izrade životopisa,
  • pružanja relevantnih informacija o aktivnim mjerama zapošljavanja,
  • izrade Poslovnog plana i pripadajuće dokumentacije za ostvarivanje mjera Samozapošljavanja,
  • umrežavanja s poslodavcima.

U Klubu za zapošljavanje može se preuzeti i brošura izrađena u okviru projekta: “Aktivno traženje posla” koja nudi korisne informacije i brojna rješenja za nezaposlene osobe (publikacije: http://exercitatione.mara-makarska.hr/materijali-i-publikacije/).

Također, u pripremi je i trening za nezaposlene osobe „Prezentacijske vještine i javni govor“ u trajanju od 3 sata, a kojeg će u svibnju voditi Glorija Matić. Trening je osim nezaposlenim osobama namijenjen i svima onima koji žele poboljšati svoje vještine prezentiranja.

Osim navedenog, u pripremi je i radionica „Samozapošljavanje“ namijenjena svim nezaposlenim osobama koje namjeravaju ostvariti potpore za samozapošljavanje, a vodit će je Mladen Buvinić, također u svibnju.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju na adresi Hrpina 1.

Info: info@mara-makarska.hr, centar@mara-makarska.hr, http://exercitatione.mara-makarska.hr/

Slične objave

Skip to content