Makarska razvojna agencija MARA postala članica mreže BOND

Proportion
Categories: Novosti

Nakon uspješne prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – Faza 2“ (BOND 2) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je rezultate prema kojima je u mrežu među 39 novih članica primljena i Makarska razvojna agencija MARA, i to prema kriteriju izvrsnosti.

Mreža BOND okuplja različite tipove poduzetničkih potpornih institucija: razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetničke centre, poduzetničke inkubatore, poduzetničke akceleratore, tehnološke parkove i centre kompetencija.  Cilj Projekta BOND – faza 2 je doprinijeti povećanju razine poduzetničkih aktivnosti stvaranjem povoljnijeg poduzetničkog okruženja u svim regijama Republike Hrvatske te na taj način osigurati stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj poslovanja. Na ovaj se način BOND ujedno pozicionira i kao strateški partner donosiocima razvojnih politika i mjera za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.

Članstvo u BOND mreži Makarskoj razvojnoj agenciji omogućit će i umrežavanje s drugim poduzetničkim institucijama, sudjelovanje na edukacijama i zajedničkim projektima, jačanje kompetencija kao i razvoj novih usluga za naše korisnike.

 

Veselimo se budućim aktivnostima od kojih će sigurno veliku korist imati svi naši korisnici.

Slične objave