POPUNJENO!!!EU ŠKOLA-priprema i provedba EU projekata

Proportion
Categories: Novosti

S OBZIROM DA SU SVA MJESTA NA EDUKACIJI POPUNJENA, PRIJAVE SU OBUSTAVLJENE.

 

Makarska razvojna agencija MARA i ove godine organizira edukativni ciklus EU škola koji će se održati 3.,5. i 10.,12. svibnja 2022. (utorkom i četvorkom od 16:00 – 18:15 sati) u prostorijama Centra za razvoj poduzetništva (Trg Hrpina 1).

Program je namijenjen osobama koje žele steći znanja i vještine pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, i to predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na kojima se svladavaju metode koje su potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na natječaj i u konačnici za ostvarivanje bespovratnih sredstava te metode koje su potrebne za kvalitetnu provedbu EU projekta.

Praktični dio odnosi se na rad na konkretnom projektu s polaznicima na njihovim projektnim idejama.

Polaznici programa, dobit će uvjerenje o završenom programu.

BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN!

Prijava putem Google obrasca.

 

Predavač EU škole je Marin Urlić, mag.oec, stručnjak za pripremu projektnih aplikacija i provedbu EU projekata.

Vrijedno iskustvo je stekao kao predavač kolegija „Voditelj projekata EU fondova“ na visokoj školi Aspira u Splitu u od 2018. do 2022. godini, kao predavač programa „Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata“ u Centru izvrsnosti SDŽ 2021/22. godine te kao moderator pozornice “Projekti, alati za razvoj zajednice” i predavač “Od ideje do projekta provedba“ u okviru Enter konferencije u Splitu u prosincu 2021.

Dio je projektnog tima koji je napisao veliki broj uspješnih projekata iz više EU fondova, bio je voditelj brojnih EU projekata, trenutno radi kao voditelj međunarodnog projekta „BC4ESE“ iz programa E+KA2 CB i kao predavač u ESF projektu „JEDRO“.

PROGRAM

 

 1. UVOD – Mogućnosti sufinanciranja projekata – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • EU strateški okvir
 • EU natječaji – pretraživanje, pregled
 • Primjeri natječaja za bespovratna sredstva; Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje
 1. PROJEKT I OSNOVNE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • Projektna ideja: Od ideje do projekta; Analiza i planiranje
 • Metodologija pripreme projekta: Detaljniji opisi aktivnosti; Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente; Plan aktivnosti-Gantogram
 • Planiranje resursa; Metode određivanja troškova; Planiranje proračuna projekta; Relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme
 • Domaći rad: Priprema projektne ideje za prijavu projekta
 1. PROJEKT I OSNOVNE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • Provedba i upravljanje projektom
 • Uloge u projektnom timu; Uloga voditelja projekta; Upravljanje troškovima; Upravljanje vremenom; Upravljanje komunikacijama; Upravljanje dionicima
 • Radni zadatak: Obrada projektne ideje za prijavu projekta
 1. PRAKTIČNI RAD – (dva puna sata s pauzom od 15 minuta)
 • Radni zadatak: Obrada projektne ideje za prijavu projekta

Slične objave

Skip to content