Dodatnih 300.000,00 kuna za Malakološki muzej

Proportion
Categories: Novosti

 

Ministarstvo kulture objavilo je Odluku o financiranju projekata temeljem programa Javnih potpora u kulturi “Investicijske potpore” na kojeg smo u rujnu prijavili projekt “Sanacija i opremanje Malakološkog muzeja Franjevačkog samostana u Makarskoj” za korisnika Franjevački samostan BDM na nebo uznesene.

Inče, JU Makarska razvojna agencija MARA je u srpnju ove godine na Javni poziv „Program ulaganja u zajednicu“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, prijavila predmetni projekt kojemu je dodijeljeno 500.000,00 kuna što čini 90% ukupno prihvatljivih troškova.
Cilj projekta je zaštita Malakološkog muzeja u Franjevačkom samostanu Makarska te njegov razvoj na svjetskoj razini sa multimedijalnom instalacijama koji služi kao poligon za prezentaciju prirodne baštine.
Prostor Malakološkog muzeja u završnoj je fazi rekonstrukcije i sanacije (faza I) kojom će se sanirati zidovi, stropovi, podovi, rekonstruirati prozori i vrata, rekonstruirati elektroinstalacije te će se urediti i vanjski dio malakološke zbirke.
Predmet projektne prijave za fazu II je opremanje interijera novim izložbenim vitrinama te multimedijalnom opremom čija je svrha kvalitetna prezentacija i interpretacija zbirke.
Projekt „Sanacija i rekonstrukcija Malakološkog muzeja u Makarskoj“ provodi Franjevački samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene, u partnerstvu sa Gradom Makarska i Turističkom zajednicom grada Makarske, uz stručnu podršku Konzervatorskog odjela u Splitu, dok je JU Makarska razvojna agencija MARA zadužena za pripremu i prijavu projekta na otvorene natječaje i pozive za sufinanciranje projekta.

Odluka Ministarstva kulture se nalazi ovdje:
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Odobreni%20programi%202019/investicijske%20potpore/Investicije%2016.1.19_odobreni.pdf

Slične objave