Održana prva sjednica Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe Strategije razvoja Grada Makarske

Proportion
Categories: Novosti

U Gradskoj vijećnici Grada Makarske, u utorak 7. ožujka održana je prva sjednica Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe Strategije razvoja Grada Makarske (skraćeno: Povjerenstva za koordinaciju), kojeg čine:

Tonći Bilić, gradonačelnik Grada Makarske, Jagoda Martić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, Miroslav Družianić, zamjenik gradonačelnika Grada Makarske, Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika Grada Makarske, Ognjen Radić, v. d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Makarske, Matko Lovreta, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske, Dunja Buljan, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske, Dražen Kuzmanić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske, Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU Makarske razvojne agencije MARA, Ana Radić, stručna suradnica JU Makarske razvojne agencije MARA.

Povjerenstvo za koordinaciju je stalno, savjetodavno tijelo osnovano u svrhu što kvalitetnijeg praćenja izrade i provedbe Strategije, s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade Strategije te praćenja provedbe iste.

Gradonačelnik Tonći Bilić pozdravio je prisutne te ukazao na važnost izrade Strategije razvoja kao temeljnog strateško-planskog razvojnog dokumenta Grada Makarske te važnost participativnog modela njene izrade, tj. uključivanja svih zainteresiranih dionika lokalne zajednice i građana u njenu izradu.

Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU Makarska razvojna agencija Mara, uputila je u proceduru izrade te istaknula kako je izvoditelj izrade Urbenex d.o.o. iz Splita, a Makarska razvojna agencija Mara njen nositelj. Funkcija nositelja izrade je između ostalog: organizacija sjednica i sastanaka Povjerenstva za koordinaciju i fokus grupa, informiranje i komunikacija s članovima Povjerenstva za koordinaciju i fokus grupama, prikupljanje i dostava dokumentacije i materijala Povjerenstvu i izvoditelju, dokumentiranje sastanaka i sjednica Povjerenstva, fokus grupa i ostalih radionica, održavanje odnosa s javnošću i druge organizacijske i logističke poslove s ciljem što kvalitetnije procedure izrade strategije.

Na sjednici je predložen Poslovnik rada Povjerenstva za koordinaciju koji uređuje: djelokrug rada i ustroj Povjerenstva; predsjedavajuću osobu; prava i dužnosti članova Povjerenstva; funkciju nositelja izrade; način sazivanja sjednica, prikupljanja dokumentacije i sastavljanja zapisnika te javnost rada Povjerenstva za koordinaciju.

Radni sadržaj Strategije razvoja Grada Makarske definiran je u Metodologiji izrade, koja osim Povjerenstva za koordinaciju definira i formiranje fokus grupa, i to: fokus grupa za sociokulturni sektor, fokus grupa za gospodarstvo, fokus grupa za turizam, fokus grupa za infrastrukturu, fokus grupa za gospodarenje prostornim resursima i fokus grupa za upravljanje razvojem. Sa fokus grupama radit će se tematske rasprave radi prikupljanja potrebnih podataka dionika javnog, privatnog i civilnog sektora. Njihovi rezultati koristit će se pri interpretaciji utvrđenih razvojnih stanja, trendova i problema, kao i u usmjeravanju praćenje na probleme koji nisu evidentni iz kvantitativnih i drugih službenih podataka.

Na sjednici je istaknuta i važnost uključivanja javnosti u svaku fazu izrade Strategije, putem internetskih stranica Grada Makarske. Predložen je i indikativni vremenski plan realizacije svih zacrtanih aktivnosti kako bi se Strategija izradila u zacrtanom periodu, tj. do konca mjeseca svibnja.

Iduća sjednica Povjerenstva održat će se već sljedeći tjedan kada će se definirati i termini održavanja sastanaka sa fokus grupama.

 

Slične objave

Skip to content