Obavijest o izradi Strategije razvoja Grada Makarske

Proportion
Categories: Novosti

Grad Makarska pristupio je izradi Strategije razvoja Grada Makarske. Strategija razvoja Grada Makarske izrađuje se kao strateško-planski razvojni dokument za teritorij jedinice lokalne samouprave – Grad Makarsku te predstavlja osnovu za planiranje razvojnih projekata Grada. Kako je strateško-planska podloga baza za kvalitetan razvoj Grada Makarske kao jedinice lokalne samouprave, a ujedno i preduvjet za korištenje ESI fondova, pristupa se izradi novog strateško-planskog dokumenta – Strategiji razvoja Grada Makarske.

Ovim putem želimo vas informirati kako će se i Vaša ustanova/udruga/tvrtka/obrt uključiti u njenu izradu, radi uspostave participativnog pristupa koji se odnosi na uključivanje svih relevantnih dionika lokalne zajednice i javnosti (građana) u procese donošenja odluka u strateškom planiranju prostora. Navedeni pristup se odmiče od tradicionalnog „odozgo prema dolje“ pristupa i uključuje široki spektar dionika u proces planiranja. Glavne prednosti ovog pristupa su bolji uvid u stvarne razvojne probleme, stvaranje jake baze za intervencije u zajednici, pravovremeno uključivanje javnosti i pružanje prilike svim dionicima da iskažu svoje mišljenje i ideje te uključivanje drugih (civilnog i privatnog) sektora što sve rezultira postizanjem većeg povjerenja među građanima. Participativna metoda mora biti jasno vođena i strukturirana te zahtijeva strpljenje i kvalitetan dijalog svih dionika.

Nositelj izrade je Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, izvoditelj je Urbanex d.o.o, a imenovano je i ključno radno tijelo za izradu Strategije Povjerenstvo za koordinaciju koje čine:

Tonći Bilić, gradonačelnik Grada Makarske;

Jagoda Martić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Makarske;

Miroslav Družianić, zamjenik gradonačelnika Grada Makarske;

Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika Grada Makarske;

Ognjen Radić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada

Makarske;

Matko Lovreta, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske;

Dunja Buljan, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske;

Dražen Kuzmanić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Makarske;

Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica JU Makarske razvojne agencije MARA;

Ana Radić, stručna suradnica JU Makarske razvojne agencije MARA

 

Osim Povjerenstva, sastavljene su fokus grupe od dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora relevantnih za predmetni razvojni sektor. Način rada ovog tijela je u kombiniranju elemenata individualnog intervjua i strukturirane grupne tematske rasprave (promatranje sa sudjelovanjem). Fokus grupe sastaju se najmanje jednom u fazi analize stanja i predstavljaju jedan od inicijalnih oblika prikupljanja kvalitativnih podataka. Njihovi rezultati koristit će se pri interpretaciji utvrđenih razvojnih stanja, trendova i problema kao i u usmjeravanju pažnje na probleme koji nisu evidentni iz kvantitativnih i drugih službenih podataka.

 

Fokus grupe su sljedeće:

  1. fokus grupa za sociokulturni sektor,
  2. fokus grupa za gospodarstvo,
  3. fokus grupa za turizam,
  4. fokus grupa za infrastrukturu,
  5. fokus grupa za gospodarenje prostornim resursima, i
  6. fokus grupa za upravljanje razvojem.

 

Navedene fokus grupe i radna skupina segmenti su participativnog pristupa u izradi Strategije razvoja Grada Makarske. Osim u okviru navedenih radnih tijela, a u svrhu uključivanja svih zainteresiranih stanovnika Grada Makarske, planira se uspostaviti komunikacija, rasprava i konzultacije s građanima.

Slične objave

Skip to content