Obavijest o dodjeli sredstava za projekt sanacije kolno pješačke ulice Put Makra s vezom na D8 u Makarskoj

Proportion
Categories: Novosti

Projekt Sanacija kolno pješačke ulice Put Makra s vezom na D8 u Makarskoj koji se natjecao za financijska sredstva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova RH, namjenjena za sanaciju opasnih mjesta prihvaćen za financiranje temeljem zadanih kriterija u ukupnom iznosu od 214.033,75 kn.

Kao primarni cilj planiranog zahvata je sanacija postojećeg kolnika i pripadajućih pješačkih površina, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu definiranjem jednoznačnosti odvijanja prometnih i pješačkih tokova. Sve navedene radove se predviđa izvoditi unutar raspoloživog koridora postojeće prometnice i prometnih objekata. Pri tome je potrebno naglasiti da se predmetnim zahvatom ne zadire u postojeći objekat nadvožnjaka iznad državne ceste, čija se sanacija također planira u bliskoj budućnosti. Obzirom na postojeći objekat (nadvožnjak) koji razdvaja predmetni zahvat na dva dijela predviđena je sanacija dijela kolnika i pripadajuće pješačke površine s južne i sa sjeverne strane istog. Pri tome se uvelike vodilo računa o postojećoj izgrađenosti uz rub prometnice i cjelokupnog područja, a naročito o ulazima i kolnim prilazima u pojedine stambene objekte. Projektnim rješenjem se nastojalo maksimalno koristiti postojeće stanje kolnika. Obzirom na novu nivelaciju pristupnih prometnica i pripadajućeg križanja, te potrebno minimalno izdizanje nivelete, zaključeno je da se na gotovo cjelokupnom dijelu zahvata vrši dogradnja kolnika uz mjestimično potrebno uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora i izradu nove kolničke konstrukcije.

Projekt je pripremljen od strane Ane Radić stručne suradnice Javne ustanove Makarska razvojna agencija – Mara u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti grada Makarske koji će biti ujedno zaduženi i za realizaciju projekta.

 

Slične objave

Skip to content