Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.

FOND: Splitsko dalmatinska županija

ROK: 30.3.2024.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Korisnici sredstava mogu dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje
sljedećih razvojnih projekata:
– razvoj javne turističke infrastrukture (pod javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Programa, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi
– turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela i sl.)
– razvoj infrastrukture aktivnog turizma (stijene za penjanje, sportsko-rekreativna i adrenalinska infrastruktura u funkciji aktivnog turizma)
– ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam, izdvajanje šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za prenamjenu zemljišta u turističke zone i sl.)

Više informacija na: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-temeljem-programa-sufinanciranja-razvojnih-projekata-u-turizmu-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2024-godini

Slične objave

Skip to content