Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove “Suradnik/ca za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva”

Proportion
Categories: Novosti, Uncategorized

JAVNI POZIV JAVNE USTANOVE MAKARSKA RAZVOJNA AGENCIJA „MARA“

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA JAVNE RADOVE

Suradnik/ca za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Mjesto rada: MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 22. veljače 2018.

Natječaj vrijedi do: 2. ožujka 2018.

U cilju korištenja mjere „Javni radovi“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, JU Makarska razvojna agencija MARA iskazuje potrebu za prijmom polaznika/ce na predmetni program. Cilj zapošljavanja iz mjere „Javni radovi“ je razvoj i jačanje civilnog društva grada Makarske iz područja kulture, sporta i socijalne skrbi, te poticanje partnerstva među njima.

Opis poslova:

 • suradnja s organizacijama civilnog društva,
 • praćenje rada organizacija civilnog društva s područja grada Makarska,
 • kreiranje dokumentacije organizacija civilnoga društva u evidenciji ustanove i dostava tražene dokumentacije klijentima,
 • pisana i usmena komunikacija s klijentima,
 • rukovanje, obrada i manipulacija poslovnom dokumentacijom,
 • izrada baze podataka,
 • informiranje i savjetovanje klijenata.

Kandidati/-kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da imaju najmanje završenu četverogodišnju srednju školu,
 • da poznaju engleski jezik,
 • da su osposobljene za rad na računalu,
 • da posjeduju verbalne i pisane komunikacijske vještine te sposobnost timskog rada.

 

Da pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju;
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca;
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci;
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci;
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi, završenom odgovarajućem sveučilišnom ili stručnom studiju, svjedodžba),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • motivacijsko pismo.

Ostvareni radni staž nije uvjet za prijavu na Javni poziv.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabranog kandidata izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu:

JAVNA USTANOVA MAKARSKA RAZVOJNA AGENCIJA „MARA“

Franjevački put 2

21 300 Makarska

s naznakom „JAVNI RADOVI“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se usmeni razgovor na kojem će se utvrditi provjera sposobnosti bitnih radi obavljanja opisa poslova.

Javni poziv bit će objavljen na HZZ-u i na službenoj internetskoj stranici JU Makarska razvojna agencija MARA.

 

URBROJ: 154/2018.

Makarska, 22. veljače 2018.

JAVNA USTANOVA MAKARSKA

RAZVOJNA AGENCIJA „MARA“

Ravnateljica,

Lidija Vukadin Vranješ, univ.oec.spec.

 

JAVNI POZIV: Scan0096

Slične objave

Skip to content