Edukativni program: „Priprema i provedba EU projekata“

Proportion
Categories: Novosti

BizKultura – poticanje razvoja poduzetništva u Gradu Makarska

Edukativni program: „Priprema i provedba EU projekata“

 

U sklopu projekta “BizKultura – poticanje razvoja poduzetništva u Gradu Makarska”, JU Makarska razvojna agencija MARA organizira edukativni program: „Priprema i provedba EU projekata“.

Edukativni program „Priprema i provedba EU projekata“ je namijenjen svima koji žele samostalno pripremiti i provesti projekt financiran iz EU fondova: predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje.

Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela na kojima se svladavaju metode koje su potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na EU natječaj i u konačnici za ostvarivanje bespovratnih sredstava.

Praktični dio odnosi se na rad na konkretnom projektu sa polaznicima na njihovim projektnim idejama.

Voditelj edukacije: Ranko Milić, mag.inž., više od 20 godina iskustva u projektnom radu, održivom razvoju ljudi, organizacija i zajednica, od čega više od 15 u EU projektima, suosnivač i pokretač više profitnih i neprofitnih organizacija i mreža na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini podržanih kroz EU projekte, predavač Eupolis grupe, CEDRA Split, Algebre i Aspire na temu EU fondova, s brojnim klijentima u javnom, privatnom i civilnom sektoru.

Prijave se obavljaju putem obrasca, koji se može preuzeti ovdje:

http://mara-makarska.hr/vazni-akti/

Prijave traju do 2. studenog 2018. (petak), a broj polaznika je ograničen!

Polaznici programa, dobit će uvjerenje kao potvrdu o usvojenom znanju.

 

PROGRAM

8.studenog 2018. (četvrtak)

od 17,00 do 20,30 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

  1. UVOD – Mogućnosti sufinanciranja projekata
  • EU strateški okvir
  • EU natječaji – pretraživanje, pregled
  • Primjeri natječaja za bespovratna sredstva; Upute za prijavitelje, prilozi i obrasci za ocjenjivanje

 

12.studenog 2018. (ponedjeljak)

od 17,00 do 20,30 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

  1. PROJEKT I OSNOVE PRIPREME I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
  • Projektna ideja: Od ideje do projekta; Analiza i planiranje
  • Metodologija pripreme projekta: Detaljniji opisi aktivnosti; Relevantnost projekta s obzirom na strateške dokumente; Plan aktivnosti – Gantogram; Planiranje resursa; Metode određivanja troškova; Planiranje proračuna projekta; Relevantnost, održivost projekta i horizontalne teme
  • Provedba i upravljanje projektom: Uloge u projektnom timu; Uloga voditelja projekta; Upravljanje troškovima; Upravljanje vremenom; Upravljanje komunikacijama; Upravljanje dionicima

 

15.studenog 2018. (četvrtak)

od 17,00 do 20,30 (dva blok sata s pauzom od pola sata)

 

  1. PRAKTIČNI RAD
  • Zadatak: Priprema projektne ideje za prijavu projekta

Slične objave