84.897,00 kn iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata

Proportion
Categories: Novosti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta „Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija MARA u iznosu od 84.897,00 kn. Predmetni projekt provodi se na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu OP Konkurentnost i kohezija, čiji je nositelj Javna ustanova Park prirode Biokovo, a JU Makarska razvojna agencija MARA uz Hrvatsku gorsku službu spašavanja – partner.
Odobrena bespovratna sredstva odnose se na ukupne prihvatljive troškove EU projekta koje je Agencija, kao partner na projektu, dužna osigurati iz vlastitih izvora za aktivnost koju provodi na projektu, odnosno za multimedijalno educiranje posjetitelja kroz nabavu i postavljanje 8 indoor i 8 outdoor ekrana osjetljivih na dodir. Ukupna vrijednost aktivnosti Agencije iznosi 943.300,00 kn od čega je vlastito učešće u iznosu od 141.495,00 kn. S obzirom kako se EU projekt provodi na području Grada Makarske, koji je razvrstan u VIII. Skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti, udio u sufinanciranju učešća Agencije iz sredstava Fonda iznosi 60% ukupnog vlastitog učešća. Stoga je dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava Fonda – maksimalan iznos.
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova s ciljem pomoći općinama, gradovima, županijama i pravnim osobama u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i ustanovama čiji su osnivači općine, gradovi i županije, u povećanju korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Slične objave