„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“

  • NATJEČAJ: „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“
  • DONATOR: Europski fond za regionalni razvoj, Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • ROK: prosinca 2017. godine
  • KORISNICI: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici
  • AKTIVNOSTI PROJEKTA: Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.
    Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.
  • LINK: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386

Slične objave

Skip to content