Kategorija: Natječaji

01.2.1. Demonstracijske aktivnosti

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede Sažetak: Pravilnik o provedbi mjere 01″Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. …

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: S obzirom na mali broj studija na stranim …

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije Sažetak: Svrha Poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih …

Umjetnost i kultura 54+

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture Područje: socijalna uključenost, kultura Prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva Sažetak: Osobe starije životne …

Skip to content