Za prilagodbu klimatskim promjenama odobreno 180.861,74 eura (1.362.702,81 kn) bespovratnih sredstava

Proportion
Categories: Novosti

 

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Makarska odobrena su sredstva za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata u iznosu od 180.861,74 eura (1.362.702,81 kn) s PDV-om, što čini 80% procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova u visini od 226.077,18 eura (1.703.378,51 kn) s PDV-om.

Nositelj projekta je Grad Makarska, dok je projektni prijedlog pripremila JU Makarska razvojna agencija MARA.

Projekt ima za cilj provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama definiranih Akcijskim planom održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Makarska (SECAP), s naglaskom na aktivnosti:

 • Formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora i proširenje postojećih zelenih površina (zelene šetnice, parkovi, drvoredi, i ostalo.).
 • Povećanje površina pod krošnjama, sadnja stabala, drvoreda i urbanih šuma.
 • Ozelenjivanje javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja.
 • Ozelenjivanje okoliša odgojno-obrazovnih ustanova.
 • Ozelenjivanje sportsko-rekreativne infrastrukture.

 

Predmetni projekt odnosi se na sljedeće aktivnosti:

 1. Projekt sadnje stabala na sljedećim lokacijama
 2. DUGIŠ – Sadnja drvoreda.
 3. LOKACIJA RIVA (ZAMJENA OSUŠENIH PALMI).
 4. LOKACIJA MACEL – Drvoredu koji predstavlja ‘ sigurnu točku’ posebno za ljetnih vrućina.
 5. LOKACIJA GORINKA – Drvored u blizini osnovne škole.
 6. LOKACIJA SINOKOŠA – Cilj je raznolikim biljnim vrstama napravi što ugodniji boravak stanarima zgrada koje su okružene gradskim parkingom.
 7. LOKACIJA ZELENKA – Sadnja drvoreda uz novogradnju i stvaranje zelenog koridora u području sve masovnije izgradnje.
 8. LOKACIJA VELIKO BRDO – Ozelenjivanje centra naselja Veliko Brdo – pošumljavanje područja uz objekte javne namjene kako bi se dobila još jedna ‘ sigurna točka’ u prostoru.

 

 1. LOKACIJA GRADSKI SPORTSKI CENTAR – Sadnja stablašica na Gradskom sportskom centru – primarno u svrhu povećanja površina pod krošnjama  i stvaranja zasjene, a sekundarno zbog  stvaranja novih vizualno zanimljivih parkovnih točaka u prostoru.
 2. LOKACIJA VRT DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN – Pri ozelenjivanju vrta dj. vrtića korištene su plodonosne biljke koje djeca mogu njegovati i konzumirati.
 3. PARK PEŠKERA.

 

Mjere ublažavanje klimatskih promjena definirane SECAP-om smanjiti će emisiju CO2 u 2030. za najmanje 55% u odnosu na emisije u referentnoj godini, dok su mjere prilagodbe usmjerene na najugroženije sektore – poljoprivreda, zdravlje, vodoopskrba, turizam, šumarstvo, ribarstvo i obalni pojas u kojima se manifestiraju klimatske prijetnje: toplinski val, porast temperature mora, šumski požar, suša i porast razine mora.

Slične objave

Skip to content